Lekárska ordinácia

Pri práci v lekárskej ordinácii je personál vystavený kontaktu s biologickým materiálom. Navyše mnoho prijímaných pacientov vystavuje pracovníkov ordinácie kontaktu s vírusmi, baktériami a plesňami.

Tým zďaleka najdôležitejšou úlohou rukavíc v lekárskej ordinácii je vytvoriť bariéru proti baktériám, vírusom a plesniam. To je základ ochrany zdravia a života pacientov i personálu.

Druhou dôležitou otázkou, ktorú treba vziať do úvahy pri výbere rukavíc, je ich farba. Tá by mala ladiť so vzhľadom ordinácie; môže tiež priaznivo ovplyvniť kontakt s pacientom.

Popis obrázku