Nemocničné oddelenie urgentného príjmu (URGENT)

Práca na nemocničnom oddelení urgentného príjmu patrí medzi najrizikovejšie pre zdravotnícky personál. Od pracovníkov nemocničných oddelení urgentného príjmu sa vyžaduje dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel. Ohromné množstvo rizikových situácií a možných úrazov vyžaduje mimoriadnu ochranu – tú je možné zaistiť voľbou vhodných osobných ochranných prostriedkov.

Pre pracovníkov na pohotovosti sa odporúčajú silnejšie rukavice, pevnejšie, ktoré zaručia najlepšiu ochranu rúk proti mikroorganizmom, kontaminácii i mechanickému poškodeniu.

Popis obrázku